نرم افزار ها

نرم افزار و اپلیکیشن های مرتبط با محصولات آ.اسمارت با کاربری آسان

نرم افزار مین تابلو روان
دانلود HDR 1.2.8
اپلیکیشن سرور مرکزی
دانلود اپلیکشن سرور مرکزی
اپلیکیشن سیستم کنترل پایش محیطی
دانلود اپلیکیشن IOS
دانلود اپلیکیشن اندروید

 

کاتالوگ ها

کاتالوگ محصولات آ.اسمارت جهت تسهیل در نصب و راه اندازی

کاتالوگ ریموت ها
دانلود گیرنده تک کانال
دانلود گیرنده 2 و 4 کانال
دانلود گیرنده 12 کانال
کاتالوگ فلاشرها
دانلود کاتالوگ فلاشرها
کاتالوگ سرور مرکزی
دانلود کاتالوگ سرور
سیستم کنترل پایش محیطی
کاتالوگ سیستم کنترل پایش محیطی- حوزه حفاظتی و امنیتی مدلAIO21
کاتالوگ سیستم کنترل پایش محیطی – حوزه حفاظتی و امنیتی مدل ECO20-AS20